Quality is not an act, it is a habit
Aristoteles

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant
Robert Louis Stevenson

Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives, the cumulative experience of many masters of craftsmanship. Quality also marks the search for an ideal after necessity has been satisfied and mere usefulness achieved.
Will A. Foster

Kwaliteit, als de klant maar tevreden is??

Bovenstaande uitspraken geven een goede impressie waar adQvice voor staat en hoe zij opdrachten aanpakt. Haar visie: Kwaliteit heeft verschillende gezichten die allemaal in ogenschouw genomen moeten worden om een “cultuur van excellence” te bouwen.

Volgens het boekje is kwaliteit er pas als de klant tevreden is over de producten en de verleende services tegen de afgesproken prijs. Maar een bedrijf is kwalitatief sterk als het focus heeft op haar toekomst en haar werknemers weet te boeien en te behouden. Zij hebben vaak jarenlange  kennis en kennis laat zich maar moeilijk goed vastleggen. Ook is de toegankelijkheid vaak een probleem. Ten tweede: een bedrijf kan nooit succesvol zijn als het zich niet weet te houden aan de wetten en richtlijnen die nationaal en internationaal worden opgelegd. Wees eerlijk: zou jij graag zaken doen met een bedrijf waar regelmatig belangrijke en kritische observaties door (inter)nationale inspecteurs worden gemaakt? Of een nog lastigere vraag: wil jij medicijnen toegediend krijgen van een bedrijf dat het niet zo nauw neemt met kwaliteit? Nee toch!

Het is daarom van groot belang dat iedere werknemer weet en begrijpt wat zijn of haar rol is in dat complexe proces van produceren, verpakken, analyseren, vrijgeven en distribueren van geneesmiddelen. Het is zo belangrijk dat de medewerkers hun rol begrijpen en daar naar (kunnen) handelen. In mensen moet geïnvesteerd worden door goede opleidingen aan te bieden, trainingen te faciliteren en een open (kwaliteits)cultuur te creëren. Onder andere door, in verschillende overleggen van hoog tot laag, elkaar te bevragen over wat goed gaat maar ook hoe het beter kan. Kwaliteit kan alleen groeien en bloeien als verschillende disciplines samenwerken, elkaar begrijpen, elkaar bevragen en elkaar helpen met het doel om de producten en diensten (nog) beter te maken.

Maar mensen zijn zeker niet het enige aspect. Denk aan de grondstoffen, verpakkingsmiddelen, aan analysemethoden en productie en analyse apparatuur, aan opslag en distributie. En vergeet je kwaliteitssystemen niet. Zijn alle kwaliteitssystemen aanwezig en “fit for use”? adQvice kan u helpen bij het beantwoorden van deze vraag want er zijn zoveel aspecten aan te wijzen die invloed hebben op de het begrip kwaliteit.

Dus de kwaliteitscultuur verbeteren? Jazeker, maar adQvice helpt nog liever om een “culture of excellence” te creëren in een bedrijf, dan kunnen uw bedrijf en haar medewerkers in alle aspecten floreren!!

Kwaliteit is een ruim begrip, visie en missie

Contactformulier

Contact

adQvice

drs. E. van Wensveen
Noordzeestraat 28
1784 BR Den Helder

E-mailadres

Informatie

KvK nummer: 86915606
BTW-ID: NL004324891B20